Nová verze Twist Inspire pro rok 2011 připravena

Nová verze informačního systému Twist Inspire obsahuje pokročilé funkce, ve kterých jsme se zaměřili na zjednodušení práce v jednotlivých modulech a poskytování informací o trendech zejména v účetnictví a hospodaření středisek, zakázek a kategorií.

Novinky ERP systému Twist Inspire pro 2011

Novými funkcemi, které zjednodušují práci jsou např. přímé ověření zákazníka v insolvenčním rejstříku IRIS, zakládání karet zákazníků importem ze systému ARES, zobrazování adres na Google Maps a další.

Pokročili jsme v elektronické komunikaci s úřady a obchodními partnery. Výkazy přiznání DPH, Souhrnné hlášení, výkazy INTRASTAT lze na jedno kliknutí posílat na portál daňové správy. Veškeré obchodní doklady (nabídka, objednávka, záloha, dodací list, kupní smlouva, faktura, apod.) můžete posílat emailem ve formátu PDF a současně je program uloží do uspořádaného elektronického archivu. Pro efektivní komunikaci obchodních partnerů navzájem máme připraveny exporty a import dokladů ve tvaru EDI (electronic data interchange). Máme zpracované řešení pro desítky obchodních řetězců.

Jako další úkol nové verze jsme si uložili zapracovat vyhodnocení trendů. Sledování trendů ukazuje u partnerů roční obraty a jejich meziroční nárůst nebo pokles, rozložení ročních obratů do měsíců, v modulu účetnictví je každý účet doplněn o zobrazení rozpočtu a loňského stavu ke zvolenému období a procentního nárůstu / poklesu, které jsou barevně odlišeny. Toto vyhodnocení je připraveno také pro sledování středisek, zakázek a účetních kategorií.

Nová verze TWIST INSPIRE je instalována všem našim zákazníků v rámci naši celoroční podpory na naše náklady.

Na závěr výjádření jednoho z prvních uživatelů nové verze...

"Nová verze programu Twist Inspire z mého pohledu uživatele velice podařila. Tato verze přináší nejen velkou časovou úsporu, ale také zjednodušení práce např. při ověřování potřebných údajů z insolvenčního rejstříku, při zavedení nového partnera, hlídání nezaúčtovaných dokladů, apod. Líbí se výrazné barevné rozlišení a porovnání meziroční změny stavů a obratů účtů v procentech. Nebudu a ani nemohu vyjmenovávat veškeré klady. Vše co jsem stačila již vyzkoušet, mi bylo přínosem.

Děkujeme Vám za příjemný, ochotný, odborný a trpělivý přístup všech zaměstnanců firmy Beep a pomoc při řešení našich požadavku a dotazů."

Dagmar Žílová - účetní společnosti Finntrading

Vybíráme z referencí

  • Cafe Jordan
  • Hollywood C.E.
  • EkoKom
  • PPD
  • Sodko
  • Pegas

všechny reference

Řekli o nás

  • Společnost TAGEX CZ s.r.o., která je hlavně dovozní a distribuční firmou patří mezi spokojené partnery firmy BEEP s.r.o. již zhruba 13 let, kdy začala využívat její předchozí TWIST pro zpracovávání firemní agendy spojené s dovozní, skladovou, prodejní a účetní činností. Logickou návazností byl přechod na TWIST INSPIRE, který samozřejmě je využíván dodnes. Oceňujeme na něm komplexnost a provázanost veškerých funkcí a činností, rychlost reagování na různé změny spojené s legislativními a dalšími procesy, jeho spolehlivost a samozřejmě i veškerou podporu pracovníků firmy BEEP s.r.o. při řešení jakýchkoliv „problémů“.

    Ing. Luděk Parobek - jednatel,TAGEX CZ s.r.o. Praha