Ucelené řešení pro servis v TWIST INSPIRE

Pro plánování a řízení servisních firem jsme připravili nový modul Servis, který je integrován do ERP systému TWIST INSPIRE. Servisní agendy jsou připraveny pro automtizaci práce všech zúčastněných pracovníků v celém procesu. Pro servisní techniky v terénu je připraven speciální TWIST INSPIRE Servis, který přímo komunikuje s ERP systémem v centrále. Všechny údaje jsou zapisovány výhradně elektronicky a jejich kopie jsou poskytovány zákazníkům ve formě PDF souborů.

Nové agendy modulu Servis

1. Servisní smlouvy

2. Servisní požadavky

3. Plán práce

4. Pracovní listy

5. Výkaz práce

6. Výrobní čísla - rozšíření

7. Zakázky - rozšíření

Servisní smlouvy definují zákazníka, jeho zařízení a umístění zařízení (adresy, kde se zařízení nachází). Dále definují měsíc pravidelného servisu, prodejní ceny servisních prací, které mohou být pro každého zákazníka a zařízení jiné. Speciální funkce zakládá každoročně servisní požadavky pravidelných kontrol a zakládá zakázky, na kterých se účtují náklady a výnosy, spojené se servisem. Servisní smlouvy zobrazují všechny požadavky servisu, všechny servisní listy, plánovanou a vykázanou práci na jednom místě. Umožňují také přikládat soubory nebo skenované doklady.

Servisní požadavky se zakládají ručně, z objednávek nebo funkcí ze Servisních smluv. Obsahují přesné určení zákazníka, zařízení a jeho umístění a popis požadovaného servisu nebo kontroly. Servisní listy jsou tedy zásobníkem požadavků práce, které se musí naplánovat a provést.

V plánu práce dispečer jednoduše plánuje provedení servisních požadavků jednotlivým servisním technikům na konkrétní dny a dobu, resp. pořadí práce v daný den. Plán práce všech techniků je zobrazen v přehledné tabulce na jeden týden. V tabulce lze snadnou plánované práce přesouvat a měnit jejich plánované provedení.

Pracovní listy se zakládají na základě naplánovaného požadavku servisu. Při založení servisního listu program naplní všechny známé údaje o zákazníkovi, zařízení, záruce, umístění a požadavku zákazníka. Servisní technik zadá použité náhradní díly, popíše stav závady a provedenou práci na opravě a vyplní řádky do výkazu práce. Po uzavření servisního listu je připraven pro jeho zpracování v kanceláři.

Na základě servisního listu lze funkcemi vystavit fakturu, vystavit skladovou výdejku, případně vytvořit reklamační list. Všechna vytvořené doklady jsou vzájemně provázány a snadno dosažitelné.

Výkaz práce umožňuje technikům zapsat všechnu provedenou práci a další činnosti, které mají vykazovat. Výkaz práce zobrazí přehledně měsíční přehled po dnech se součtem vykázaných odpracovaných hodin. Po doplnění dalších informací o ujetých km a ceně práce, může být výkaz práce použit jako podklad k fakturaci práce techniků.

Výrobní čísla jsou rozšířena o další údaje o pravidelných prohlídkách apod. Na kartách výrobních čísel se zobrazují všechny servisní požadavky, provedené práce a servisní listy za celou historii evidence. Zakázky mohou být automaticky zakládány a obsahují součtové údaje nákladů a tržeb spojených se servisem, výpočet zisku a marže zakázek apod. Zakázky zobrazují všechny servisní požadavky, provedené práce a servisní listy za celou historii evidence zakázky.

Vybíráme z referencí

  • Comparex
  • OKIN group
  • Audico
  • Autoglass AUTOSKLO
  • Profidebt
  • Glatzová & Co., s.r.o.

všechny reference

Řekli o nás

  • Program TWIST INSPIRE byl v naší společnosti plně zaveden v roce 2006. Zaměstnanci společnosti BEEP, s.r.o. ( hlavně p. M. Ruža ) v počátku zavedení nám program přizpůsobili pro naše potřeby a plně vyhověli našim požadavkům. Tato dobrá spolupráce trvá i nyní. Program je pro naše potřeby plně vyhovující a je velkým pomocníkem jak účetním, které s ním denně pracují, tak i manažerům naší společnosti.

    Ing. Eva Faltová - ekonom společnosti Technické služby Beroun, s.r.o.