NordGlass

Úspěšná implementace podnikového informačního systému TWIST INSPIRE v distribuční firmě NordGlass, s.r.o.

Nordglass

Zadavatel: NordGlass, s.r.o.

Realizace: 2003

www.nordglass.cz

Nordglass s.r.o. přešla na Twist Inspire nad MS SQL 2000:

Předmětem činnosti společnosti Nordglass s.r.o. je obchod s automobilovými skly a chladiči na všechny typy osobních a nákladních motorových vozidel. Z hlediska obchodního postavení společnosti NordGlass, s.r.o. na trhu s automobilovými skly a chladiči, patří společnost mezi nejvýznamnější a obhospodařuje nyní 25% trhu.

K dnešnímu dni vybudovala společnost NordGlass, s.r.o. sedm poboček (České Budějovice, Praha, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Plzeň, Ostrava, Brno, Olomouc) a bude dále rozšiřována.

Výchozí situace a požadavky:

Původní informační systém byl neprovázaný, každá pobočka měla svoji databázi, pravidelně se provádělo sehrávání dat. Stav, kdy po většinu dne společnost neznala aktuální informace se stal neúnosným. Základním požadavkem bylo vytvořit informační systém s jediný a tedy vždy aktuální. Požadavkem bylo propojit všechny pobočky a centrálu do jediného podnikového systému a společně sdílet data.

Řešení:

Technickou platformu propojení poboček s centrálou zajistil Microsoft Terminal Server. Pobočky jsou připojeny přes pevné linky o přenosové kapacitě 256 kB. Jako podnikový informační systém si společnost Nordglass zvolila TWIST INSPIRE, pracující nad MS SQL Serverem 2000.

TWIST INSPIRE je otevřený podnikový systém, upravitelný na míru podle přání zákazníka. Přes 30 agend Twist Inspire na sebe logicky navazuje, data v systému jsou efektivně sdílena a v pravý okamžik vždy přístupna. Propracovaný definiční nástroj dává každému uživateli možnost přesně nastavit informace, které mu bude Twist Inspire v daném místě systému poskytovat. Systém je orientován na poskytování operativních a strategických informací.

TWIST INSPIRE je aplikací typu klient-server. O veškerá data se stará databázový server, který obsahuje kromě vlastních dat také všechny definice o vztazích mezi nimi a zajišťuje datovou integritu. S využitím služeb MS Windows 2000 Serveru umožňuje vzdálený přístup k datům přes internet.

Veškerá technologie je založena na produktech Microsoft v technologii 32-bitových Windows. Data jsou uložena a spravována MS SQL Serverem 2000. Klient (stanice) pracuje v prostředí MS Windows 98 / NT / 2000 / XP s využitím uživatelsky přívětivého prostředí internetových stránek. Program komunikuje s produkty Office, Backoffice a ostatními objekty, které využívají dohodnutou konvenci sdílení programů a dat ADO a OLEDB.

Implementace:

Podpis smlouvy 23.1.2003, instalace byla provedena 31.1.2003, start domluven na 1.7.2003. Důkladná implementace byla připravena a rozvržena po dobu 5 měsíců. Naším úkolem bylo provést: instalaci a seznámení s IS, analýzu agend před zavedením IS, přípravu tiskových výstupů a úprav na míru, přípravu a realizaci soustředěného školení, asistenci při zavedení do rutinního provozu. Během průběhu prací se díky vstřícnému přístupu obou stran podařilo čas implementace o 1 měsíc zkrátit a systém byl uveden do provozu od 1.6.2003. Během prvních 2 měsíců provozu byly výchozí požadavky ověřeny.

Kontakty:

Beep, s.r.o.

Ing. Milan Ehrenberger, ředitel
Na Okrouhlíku 13
182 00 Praha 8

Tel: +420 284 689 729-730

NordGlass, s.r.o.

Ing. Vladimír Hauser, jednatel
Pekárenská 54
370 04 České Budějovice

Tel: + 420 387 000 211

Vybíráme z referencí

  • Step
  • Nordglass
  • Megum
  • Křižík
  • Dorotheum
  • Autoglass AUTOSKLO

všechny reference

Řekli o nás

  • V září roku 2002 jsme měli při výběru účetního a skladového programu štěstí – zakoupili jsme program TWIST INSPIRE. Po krátkém zácviku koncem roku 2002 a implementaci dat jsme přešli od 2. 1. 2003 na ostrý provoz a to bez problémů. Díky zodpovědnému a operativnímu přístupu pracovníku fy BEEP je naše účetnictví, vedení obchodních případů a skladová evidence přehledná, plně vypovídající. Na minimum se snížily neuhrazené pohledávky, šetříme hodně času při zpracování různých statistik a analýz, které potřebujeme pro kontrolu a vedení firmy.

    Josef Krátoška, spolumajitel společnosti Krátoška chemin spol. s r.o.