Kontrolní hlášení máme připraveno

Od 1.1.2016 platí v ČR nová povinnost sestavovat Kontrolní hlášení. Právnické osoby musí KH podávat měsíčně bez ohledu na to, zda jsou měsíčními nebo kvartálními plátci DPH, fyzické osoby mají povinnost vykazovat KH měsíčně nebo kvartálně. Pro rok 2016 máme připravenou novou verzi TWIST INSPIRE 10, která obsahuje sestavení Kontrolního hlášení a jeho odeslání na daňový portál v XML souboru.

KH se sestavuje na základě dokladů, zařazených do Přiznání DPH. Obsahuje navíc celou řadu dalších údajů, které čerpáme z dokladů nebo rozšířené evidence číselníku Kódů DPH. Výkaz KH naleznete v přiznání DPH.

Nová záložka Kontrolní hlášení obsahuje přehled dat, s volbami, které řídí zobrazení dat:

 • Detailní výpis / Součty dle výkazu – detailní výpis zobrazuje přehled všech prvotních řádků s doklady a dodatečnými informacemi, součty dle výkazu zobrazuje přehled sečtených řádků tak, jak budou exportovány do EPO
 • Oddíl KH – umožňuje omezit pohled pouze na řádky daného oddílu, doplněné o kontrolní řádky oddílu C. Pokud je oddíl nezadán (žádná hodnota) zobrazuje řádky všech oddílů.
 • Měsíc / Všechny měsíce – tato volba se zobrazuje pouze v případě, že máte nastavený kalendář DPH jako kvartální s volbou měsíčního KH. Po výběru měsíce přehled zobrazuje pouze řádky s doklady nebo sečtené řádky s datem uplatnění DPH ve zvoleném měsíci, doplněné o kontrolní řádky oddílu C.

Kontroly řádků oddílu C:

 • Na závěr přehledu jsou vždy zobrazeny kontrolní řádky oddílu C
 • Porovnávají součty určených oddílů KH (sloupec Základ 1 / oddíly KH) se součty odpovídajících řádků přiznání DPH (sloupec Základ 2 / řádky DP)
 • V případě shody součtů jsou řádky zobrazeny zeleně, v případě rozdílu součtů jsou řádky obarveny červeně. (V případě kvartálního přiznání DPH a volbě jednoho měsíce tato kontrola nemá smysl a řádky oddílu C zůstávají neobarveny.)

Export KH do EPO:

 • Funkce Exportovat soubory pro EPO je rozšířena o novou volbu Kontrolní hlášení
 • V případě, že máte nastavený kalendář DPH jako kvartální, po volbě exportovat Kontrolní hlášení nabídne volbu určeného měsíce, za který chcete KH odeslat
 • předpokladem pro export KH do EPO je uzavřené přiznání DPH

Uložení dat:

 • řádky detailního výpisu KH jsou uloženy v tabulce a jsou tak kdykoli k dispozici
 • data se automaticky zapisují při sestavení přiznání DPH a mažou při jeho vynulování

Sestavení následného KH:

 • Následné KH se sestavuje nad dodatečným přiznáním DPH
 • Přestože dodatečné přiznání obsahuje pouze nové doklady, následné KH obsahuje všechny doklady, tj. i původní doklady řádného přiznání a případně doklady předchozích dodatečných přiznání k danému období. V detailním výpisu řádků na záložce KH lze zobrazit sloupec Přiznání zdroj, který uvádí, z jakého přiznání DPH je čerpán daný řádek

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech +420 284 689 729 nebo +420 284 689 730 nebo emailem na beep@beep.cz

Vybíráme z referencí

 • Winkhaus
 • REKG
 • FinnTrading
 • Asekol
 • HSH
 • Pegas

všechny reference

Řekli o nás

 • Naše společnost, MEIBES s.r.o., zavedla informační systém Twist na podzim 2005. Twist Inspire nás zaujal na první pohled svou komplexností, provázaností a zároveň jednoduchostí, která se potvrdila během prvních měsíců ve všech odděleních naší firmy. Dodavatel systému, společnost BEEP, nám následně velmi úspěšně zpracovala několik modulů specifických pro tok našich obchodních, výrobních a servisních informací. Zde jsem musel ocenit schopnost pracovníků firmy BEEP analyzovat naše požadavky a dát jim konkrétní a přehledný rozměr v jednotlivých softwarových modulech. Po dvou letech provozu nám systém Twist Inspire poskytuje vynikající základnu našeho podnikání.

  Ing. Zdeněk Kratochvíl, ředitel Meibes, s.r.o.