Nová verze Twist Inspire pro rok 2011 připravena

Nová verze informačního systému Twist Inspire obsahuje pokročilé funkce, ve kterých jsme se zaměřili na zjednodušení práce v jednotlivých modulech a poskytování informací o trendech zejména v účetnictví a hospodaření středisek, zakázek a kategorií.

Novinky ERP systému Twist Inspire pro 2011

Novými funkcemi, které zjednodušují práci jsou např. přímé ověření zákazníka v insolvenčním rejstříku IRIS, zakládání karet zákazníků importem ze systému ARES, zobrazování adres na Google Maps a další.

Pokročili jsme v elektronické komunikaci s úřady a obchodními partnery. Výkazy přiznání DPH, Souhrnné hlášení, výkazy INTRASTAT lze na jedno kliknutí posílat na portál daňové správy. Veškeré obchodní doklady (nabídka, objednávka, záloha, dodací list, kupní smlouva, faktura, apod.) můžete posílat emailem ve formátu PDF a současně je program uloží do uspořádaného elektronického archivu. Pro efektivní komunikaci obchodních partnerů navzájem máme připraveny exporty a import dokladů ve tvaru EDI (electronic data interchange). Máme zpracované řešení pro desítky obchodních řetězců.

Jako další úkol nové verze jsme si uložili zapracovat vyhodnocení trendů. Sledování trendů ukazuje u partnerů roční obraty a jejich meziroční nárůst nebo pokles, rozložení ročních obratů do měsíců, v modulu účetnictví je každý účet doplněn o zobrazení rozpočtu a loňského stavu ke zvolenému období a procentního nárůstu / poklesu, které jsou barevně odlišeny. Toto vyhodnocení je připraveno také pro sledování středisek, zakázek a účetních kategorií.

Nová verze TWIST INSPIRE je instalována všem našim zákazníků v rámci naši celoroční podpory na naše náklady.

Na závěr výjádření jednoho z prvních uživatelů nové verze...

"Nová verze programu Twist Inspire z mého pohledu uživatele velice podařila. Tato verze přináší nejen velkou časovou úsporu, ale také zjednodušení práce např. při ověřování potřebných údajů z insolvenčního rejstříku, při zavedení nového partnera, hlídání nezaúčtovaných dokladů, apod. Líbí se výrazné barevné rozlišení a porovnání meziroční změny stavů a obratů účtů v procentech. Nebudu a ani nemohu vyjmenovávat veškeré klady. Vše co jsem stačila již vyzkoušet, mi bylo přínosem.

Děkujeme Vám za příjemný, ochotný, odborný a trpělivý přístup všech zaměstnanců firmy Beep a pomoc při řešení našich požadavku a dotazů."

Dagmar Žílová - účetní společnosti Finntrading

Vybíráme z referencí

  • Active Travel
  • REKG
  • Winkhaus
  • Step
  • Sodko
  • Diners Club International

všechny reference

Řekli o nás

  • Naše společnost se zabývá správou a vymáháním pohledávek. Účetní program TWIST INSPIRE od firmy Beep, s. r. o. používá od roku 2008. Systém je velmi přehledný, není problém se v něm orientovat, práce v něm je jednoduchá a lze se ji v krátké době naučit. Je možné využívat různá automatická přednastavení a předkontace, kopírování textů i položek, automatické stahování bankovních výpisů. To vše práci velmi urychluje a ulehčuje. Také dobře funguje propojení s ostatními informačními systémy, které naše společnost používá. Nesmíme opominout ani péči a podporu, se kterou Vaši zaměstnanci řeší rychle a operativně případné problémy nebo aktuální úpravy programu k naší plné spokojenosti. Ve své praxi jsem se setkala již s řadou různých účetních systémů a programů, ale TWIST INSPIRE mohu klidně doporučit i ostatním uživatelům.

    Jana Křepelková účetní Profidebt, s.r.o.